Disclaimer

DISCLAIMER

AlgemeenMAUDD BV (ingeschreven onder nummer 68432135 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), hierna te noemen: “MAUDD”, verleent u hierbij toegang tot www.maudd.nl (hierna: “Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MAUDD en/of derden zijn aangeleverd. MAUDD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door MAUDD.Beperkte aansprakelijkheidDe op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MAUDD.Alle inhoud van de website, en in het bijzonder alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, foto's, website, teksten, indesign documenten, logo's en beeldmerken en overige rechten liggen bij MAUDD en/of haar licentiegevers.